جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به اصفهان
از تهران
22:10

+9 صندلی - سیستمی
به اصفهان
23:20

4,980,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
B 93% 93% 93% 93% 93","AirlineName":"ماهان","Departure":"2020-02-22T22:10","Arrival":"2020-02-22T23:20","ClassTypeName":"اکونومی","StatusName":"A","FlightNumber":"4531","Aircraft":"BAE ","Class":"B","AirlineCode":"W5","Origin":"THR","Origin_Fa":"تهران","Destination":"IFN","Destination_Fa":"اصفهان","MarketingCarrier":"W5","System":"XX","PriceList":[{"PaxType":0,"Total":4980000,"Fare":0},{"PaxType":1,"Total":3756000,"Fare":0},{"PaxType":2,"Total":561000,"Fare":0}],"penalty":[{"Name":"تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز ","Percent":"10","Amount":"%


  • پشتیبانی :09127979221
  • پشتیبانی :08337271115
  • آدرس :کرمانشاه _خیابان فردوسی سه راه برق شماره 34
  • ایمیل :Stariran1373@gmail.com
  • پشتیبانی :08337289994
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد